fbpx

Open School

เพราะเราเชื่อว่าโอกาศในการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้

What We Do

  สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต Whitehead (1931) อธิบายว่า ในอดีตช่วงอายุของคนคนหนึ่งอาจมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจากในปัจจุบัน ที่ในช่วงอายุคนคนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความสำคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้จึงไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คน นั่นเอง

เป็นมิตรกับเด็ก

all the best for them

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

for your little one

การเรียนการสอนที่ทุกคนสามรถเริ่มต้นได้โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ.

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

to keep them ealthy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

     Every artist was at first an amateur.    

“ ศิลปินทุกคนเคยเป็นมือสมัครเล่น”

About us

เพจนี้สร้างขึ้นโดยทีมงาน mr arranger ผู้มีประสบการณ์ในการสอนออนไลน์มืออาชีพ เพื่อช่วยอำนวจความสะดวกให้กับคนไทยได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีให้เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 เราดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านดนตรีอิสระที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย 
เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเปลี่ยนแปลงชิวิตคนได้

We moved to New York City with our black bulldog rescue, Blakely, in 2007 after graduating from the University of Maryland. Immediately, we realized what a dog-crazy place it was.

We knew right away that we wanted to work with the animals that we loved and that had given us so much love since we were little girls. We started PawCity Dog Walking in July of 2010.

We cover the entire width of the East Side, from 96th Street to Delancey and handle every type of personality imaginable. At PawCity, we lead lives full of the unconditional love and happiness we receive from the furballs we get to spend time with everyday.

Get Your Coupon

We strive to keep both you and your pup as happy and comfortable as possible while you’re out earning those big bucks.


Get 20% off your first walk. Enter your email and we'll send you your coupon.

area we serve

As a small team of experienced dog owners and lovers, we really get to know you and your dog and we canguarantee consistent and personal care that is equal to your love and attention.


We are so excited to make you a part of the family!

แจ้งปัญหาการใช้งานads

xxxxxxx

>