กลอง
วีดีโอ

[How] : อัดกลองไฟฟ้าผ่านusbเส้นเดียว

บทเรียน 41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pen
>