fbpx
โปรดิวเซอร์
วีดีโอ

ว่างทำเพลง

2 บทเรียน ระดับพื้นฐาน

เกี่ยวกับ

รายการนี้จะทำเกี่ยวกับการทำเพลงต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นทำเพลงแจก เพลงที่แต่งและทำเพลงที่ไม่เคยฟัง

เริ่มเรียน

เนื้อหา

2.ว่าง..ทำเพลง(ที่ไม่เคยฟัง) | ต่าง - Catherine

รายการนี้จะทำเกี่ยวกับการทำเพลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทำเพลงแจก เพลงที่แต่งและทำเพลงที่ไม่เคยฟัง

Pen
>