กลอง
วีดีโอ

Beam Channel

74 บทเรียน ระดับกลาง

เกี่ยวกับ

Content สำหรับ คนที่อยากศึกษาเรื่องกลองชุดแบบจริงจังจากมือกลองระดับ เทพ

CONTENT DRUM COVER & TECHNICAL

เริ่มเรียน

เนื้อหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pen
>